ADHD (hyperaktivita)

21.03.2014 15:48

ADHD je zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ – hyperkinetická porucha. Porucha pozornosti s hyperaktivitou patří mezi neurovývojové poruchy. Tato porucha se projevuje již od raného dětství, nejvíce však ve školním věku, kdy postihuje 3–7 % dětí. Ve 40–50 % případů přetrvává do dospělosti a vyskytuje se u 4–5 % dospělých. Spíše než hyperaktivita se v tomto období objevují pocity vnitřního neklidu, převládá impulzivita a poruchy pozornosti.

U malých dětí doporučujeme nasadit Euniké Yellow 1 - 0 - 1, u školních 2 - 0 - 2 a můžete přidat ještě Euniké Grey 2 - 0 - 0. Eunké Yellow je na dlouhodobé užívání. U Euniké Grey lze vysledovat zklidnění a podle toho dávkování i upravovat.