Proč jsou mikronizované doplňky stravy účinnější?

11.08.2016 00:00

S pokrokovou technologií mikronizace částic přišla koncem 20. století česká farmaceutická firma v Kopřivnici. Mikronizace, nebol-li zmenšování rozměrů z milimetrů na mikrometry, zvyšuje kvalitu a užitnou hodnotu výrobků. Mikronizovat lze vitamíny, minerální látky, suché rostlinné extrakty i komponenty do kosmetických přípravků. Díky této úpravě se zvýší biologická dostupnost účinných látek. Takové produkty nesou označení logem µ"-mikronizace.

Mikronizací látek se dosáhne zmenšení částic na limit do 5 mikronů, tím se významně zvýší povrch (např. z výchozí substance s částicemi  600 µm se počet částic pomletých na velikost 5 µm navýšil 1.750.000krát a povrch částic se zvětšil 120krát). Zvýšená biodostupnost může látku přivést do systémového oběhu organismu. Takto lze dosáhnout rychlejší absorpce. Zároveň umožní úpravu dávky, která zajistí stejný efekt a také nižší výskyt nežádoucích účinků. Úpravy látek mohou vést k dosažení  bioekvivalence se zvoleným standardním přípravkem.

Mikronizovat však nelze vše. Například látky, které mají nízký bod tání nebo jsou za normální teploty v tekutém stavu, nelze upravit metodou mikronizace.

Mikronizace neznamená, že byla příroda překonána, ale produkty, které jsou mikronizovány, se jí velmi přiblížily. Užitek by z toho měli mít především spotřebitelé.