CRA komplex

26.08.2013 11:50

CRA – komplex aneb kurkumin, extrakt chmele a hydratovaná silika v podobě nanočástic, posilují příznivé působení na kloubní chrupavku. Použití velmi malých nosičů (nanočástic aktivní látky) funguje jako systém dodání účinné látky na místo působení. Tímto způsobem je například možný transport aktivní látky do našich buněk. Jedná se o formu třetí generace – takzvané cílené terapie. Dosahuje se lepších výsledků než při podávání předchozích forem. Velkou předností je to, že jsou použity přírodní látky a tyto nemají nežádoucí účinky na lidský organismus.